Magasinet: Kulørt stof til eftertanke

Magasinet er til skolebrug. Det inviterer udskolingseleverne ind i et digitalt rum, som de kender fra deres online-hverdag. Samtidig dykker de gennem ugebladets velkendte populærkulturelle form ned i kultur-, historie- og danskfaglige dybder.

 

MegaNørd er i gang med at udarbejde et digitalt magasin i ti udgaver, et for hvert årti fra 1910 til 2010, der bygger på årelang ugebladsforskning og et tæt samarbejde med fagdidaktiske miljøer. De enkelte udgivelser repræsenterer hvert årtis syn på den nære og den store verden set i massekulturens farverige skær.

 

De enkelte dele består dels af læsepædagogisk bearbejdet stof, der forklarer, illustrerer eller underbygger tidens genrer og karakteristika, dels af originalt materiale, der er en direkte indgang til en tidsperiode.

 

Magasinet giver eleverne en forståelse af, hvilke centrale ind- og udenlandske fænomener, der har gennemsyret den danske forestillingsverden. Det understøtter inklusion og tager særligt hensyn til elever med læsevanskeligheder. Det er forsynet med grundige lærervejledninger, opgaver og forløb til dansk, historie eller en tværfaglig kombination, som involverer elever på alle niveauer.

 

Status:

I produktion. Se 1920’erne og 1970’ernes magasiner på www.magasinet.nu

 

Producent:

Kong Orange